Πότε ένα παιδί είναι έτοιμο;

Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, το ίδιο ισχύει φυσικά και για τα παιδιά. Επομένως, το κατά πόσο ένα παιδί είναι έτοιμο να πάει κατασκήνωση έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την προσωπικότητά του.

Τα πιο εξωστρεφή και κοινωνικά παιδιά σίγουρα θα ενσωματωθούν γρήγορα στο περιβάλλον της κατασκήνωσης, ακόμη και στην ηλικία των 6 ετών, ενώ ένα πιο συνεσταλμένο έχει ανάγκη να πάει σε μεγαλύτερη ηλικία, όταν θα έχει επαρκώς αναπτύξει τις κοινωνικές δεξιότητες τις οποίες και θα δοκιμάσει στο περιβάλλον του.

Αλλος σημαντικός παράγοντας είναι η σχέση των παιδιών με την οικογένεια και ιδιαίτερα με τη μητέρα. Αυτά που έχουν την ανάγκη της καθημερινής στήριξης της οικογένειας και της παρουσίας της μητέρας, και εμφανίζουν άγχος αποχωρισμού, καλό θα ήταν να μην πιεστούν να δοκιμάσουν μια τέτοια εμπειρία και να μην τους προκαλέσουμε ενοχικά συναισθήματα, αφού κάτι τέτοιο μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά στην ψυχοσύνθεσή τους.

Πρώτο μας μέλημα είναι η κατασκήνωση να ταιριάζει στα ενδιαφέροντα και στην προσωπικότητα του παιδιού και όχι το αντίστροφο. Σοβαρός είναι και ο παράγοντας της εγγύτητας. Αν οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σχετικά κοντά στο σπίτι του παιδιού, αυτό βοηθά πρώτα το ίδιο το παιδί, αλλά και τους γονείς, να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια, ενώ και πρακτικά διευκολύνει τις προγραμματισμένες επισκέψεις.

Ισως το πιο καθοριστικό στοιχείο σε ό,τι αφορά τη γενικότερη εμπειρία της κατασκήνωσης είναι για το παιδί η συνειδητοποίηση πως τα κατάφερε σε ένα χώρο μακριά από το οικογενειακό περιβάλλον. Αυτό από μόνο του ενισχύει την αυτοπεποίθησή του και το κάνει πιο δεκτικό σε νέες εμπειρίες. Παράλληλα, γνωρίζει νέους φίλους, έξω από το σχολικό περιβάλλον. Επίσης, η οργάνωση της κατασκήνωσης το βοηθά να κατανοήσει στην πράξη ότι σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν πειθαρχία και κανόνες πρέπει να υπακούει και να συνεργάζεται. Με άλλα λόγια, μια κατασκήνωση μπορεί να γίνει βάση προώθησης και αφομοίωσης του πνεύματος της ομαδικότητας.

Από τη στιγμή, πάντως, που θα αποφασίσουμε να στείλουμε το παιδί μας σε κατασκήνωση, πρέπει να το προετοιμάσουμε σωστά για όσα θα αντιμετωπίσει. Να μην ωραιοποιούμε την κατάσταση, να του περιγράψουμε τα πράγματα ακριβώς όπως θα είναι. Η εξιδανίκευση θα του δημιουργήσει αυξημένες προσδοκίες, οι οποίες ενδέχεται να μην επαληθευτούν - με ό,τι αυτό θα συνεπάγεται για τον ψυχισμό του. Αντιθέτως, εάν είναι σωστά ενημερωμένο, θα αισθανθεί μεγαλύτερη σιγουριά.

Ας είμαστε ρεαλιστές. Η κατασκήνωση δεν διαμορφώνει την προσωπικότητα του παιδιού, αλλά μπορεί να την εξελίξει. Ακόμη, στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν σοβαρά οικογενειακά προβλήματα, τα οποία προκαλούν ανασφάλεια στο παιδί, η παραμονή σε ένα τέτοιο περιβάλλον μπορεί να το «φορτώσει» με περισσότερη ανασφάλεια και ανησυχία. Επίσης, παιδιά που δεν αναγνωρίζουν τους βασικούς κινδύνους και όσα δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν καλό είναι να μένουν στο σπίτι τους.

Προγράμματα

Εγγραφές

Search