Οι εγγραφές ξεκίνησαν και τελειώνει η διαδικασία εγγραφών την Τετάρτη 19 Ιουνίου

Τα παιδιά σας είναι μαθητές μας και ταυτόχρονα αθλητές μας με κοινούς στόχους στην πορεία τους στο χώρο του Tang Soo Do.

Στα προγράμματα που δημιουργούμε θέλουμε την ασφάλειά τους, την διατήρηση της υγείας τους ,να διδαχθούν/αθληθούν μέσα από βιωματικές εμπειρίες ,να κοινωνικοποιηθούν, να μάθουν βασικές αρχές ήθους και πάνω από όλα αυτά, να διασκεδάσουν και να χαρούν το χρόνο τους που τόσο πολύτιμος είναι γι αυτά τα πλασματάκια όσο και για εσάς τους ίδιους!

 

 

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Μπορεί να συμμετέχουν στα Tang Soo Do Camps μαθητές/αθλητές/παιδιά, που δε φοιτούν στις σχολές σας;

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά από 4 ετών ακόμη κι αν δεν είναι μαθητές των σχολών μας.

 

Τι χρειάζεται να φέρνουν οι μαθητές μαζί τους;

Ανάλογα το πρόγραμμα που θα επιλέξουν ,υπάρχει στην αντίστοιχη ενότητα τι θα χρειαστεί ακριβώς μαζί του να έχει ο κατασκηνωτής!

 

Τι χρειάζεται για την εγγραφή;

Η εγγραφή γίνεται στη γραμματεία των Σχολών καθημερινά 6-9μ.μ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: δήλωση συμμετοχής και ιατρική βεβαίωση (για τους μαθητές που δε φοιτούν στις Σχολές μας).

Σημειώνουμε ότι το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται εφάπαξ με την εγγραφή και επιστρέφεται μόνο σε περίπτωση μη πραγματοποίησης για λόγους οφειλόμενους στις Σχολές.

 

Μπορώ να φέρω εγώ το παιδί μου/παιδιά μου με δικό μου μεταφορικό μέσο?

Σε κάθε δραστηριότητα ανακοινώνουμε τον τρόπο μεταφοράς μας. Αν η δραστηριότητα το επιτρέπει βεβαίως και μπορείτε!

 

Θετικοί γονείς – ευτυχισμένα παιδιά!!!

 

 

Προγράμματα

Εγγραφές

Search